Om oss

Null utslipp er et begrep som refererer til energikilder som ikke slipper ut avfalls stoffer som forurenser eller forstyrrer klimaet. Disse miljøvevennlige elementer er laget for å redusere global oppvarming og å forbedre forurensningsnivåer . Spesielt nullutslipps motorer er en tilførsel av fantastisk interesse i dag.